Skip to content
INNOVATIVE ACADEMY

นวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

HOG สถาบันนวัตกรรมการศึกษานานาชาติ สร้างสรรค์หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายรูปแบบใหม่ เรียนรู้วิชาพื้นฐานสำคัญ ปรับเพิ่มหลักสูตรนวัตกรรม การออกแบบ ทักษะแห่งอนาคต ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย Admission quota พร้อมหน่วยกิจที่สามารถโอนไปมหาวิทยาลัยได้

นวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

HOG สถาบันนวัตกรรมการศึกษานานาชาติ สร้างสรรค์หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายรูปแบบใหม่ เรียนรู้เฉพาะสาระวิชาที่จำเป็น รวมทักษะอาชีพแห่งอนาคต เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ให้นักเรียนพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

Hog Home 1000x960 1 HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

เมื่อการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกต่อไป HOG International Academy เปิดประตูสู่โลกใหม่ ทิ้งสาขาวิชาที่ล้าสมัยไว้เบื้องหลัง และเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทาย ให้พวกเค้าทําลายขอบเขตและก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่ HOG International Academy

สร้างอนาคตที่สดใสของคุณวันนี้

ความมุ่งมั่น

ของ HOG

เร็ว

หลักสูตรม.ปลาย และเตรียมมหาวิทยาลัย 18 เดือน

จบม.ปลายภายใน 18 เดือน

ค่าเล่าเรียนสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม 3 ปีของระบบการศึกษาปกติ

แข็งแกร่ง

หลักสูตรล่าสุด ออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ครบวิชาพื้นฐานสำคัญ เสริมวิชาทักษะ นวัตกรรม

เน้นวิชานวัตกรรมหลายแขนง ทักษะสำคัญของอนาคต

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ผล

เรียนเพื่อใช้จริง เวลาเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้

เปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาระดับมหาวิทยลัยได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

วิชาเรียนได้รับการยอมรับและใช้เทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเครือข่ายได้

fast track th HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย
fast track th mobile HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย
INNOVATIVE CURRICULUM

หลักสูตร นวัตกรรม

ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของศตวรรษที่ 21 มุ่งให้นักเรียนสร้างความคิดก้าวหน้า พัฒนาทักษะอาชีพแห่งอนาคต รวมถึงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI

star 1 HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

วิชาหลัก

เรียนครบวิชาพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา หลักสูตรเข้มข้น มุ่งพัฒนาความรู้ให้นักเรียนใช้ต่อยอดในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้จริง รวมทั้งหลักสูตรเตรียมสอบนานาชาติ ทั้ง GED, IELTS และ SAT พร้อมยื่นสมัครมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่ม

วิชานวัตกรรม

เรียนรู้ทักษะอาชีพแห่งอนาคต มุ่งเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ เน้น 4 สาขาวิชาทันสมัย ได้แก่ ธุรกิจ นวัตกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะทางสังคม ซึ่งออกแบบหลักสูตรและสอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองการเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

วิชาเลือกและกิจกรรม

เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น สำหรับนักเรียนที่มุ่งศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรตามความสนใจหลากหลาย เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียน ตลอดจนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

icon white HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย
INNOVATIVE TEACHING & METHODOLOGIES

นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การแก้ปัญหา

การเรียนรู้จากประสบการณ์แบบโครงงาน

ประสบการณ์ตรงและเวิร์กช็อป

ทัศนศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI

INNOVATIVE LEARNING SPACE

พื้นที่แห่งการเรียนรู้

HOG International Academy สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆ อาทิ โควต้าศึกษาต่อ การเทียบโอนหน่วยกิต* การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบการรับเข้าเรียนโควต้าพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนของ HOG จะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้อย่างแน่นอน และมีโอกาสที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้ไวกว่าปกติ

* เงื่อนไขการเทียบโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมการศึกษาแผนใหม่ของ HOG International Academy ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้สถาบันสามารถสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆได้อย่างแน่นแฟ้น ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการรับโควต้า การโอนหน่วยกิต* การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบการรับเข้าเรียนโควต้าพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนของ HOG จะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้อย่างแน่นอน

* เงื่อนไขการเทียบโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

INNOVATIVE CURRICULUM

UNIVERSITY PARTNERS

TUITION & SCHOLARSHIP

ADMISSION

SCHOOL FACILITIES

ACADEMY TOUR & VISIT

This website uses cookies to enhance your browsing experience on our website. You can study details at Privacy Policy
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า