Skip to content
INNOVATIVE ACADEMY

นวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

HOG สถาบันนวัตกรรมการศึกษานานาชาติ สร้างสรรค์หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายรูปแบบใหม่ เรียนรู้วิชาพื้นฐานสำคัญ ปรับเพิ่มหลักสูตรนวัตกรรม การออกแบบ ทักษะแห่งอนาคต ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย Admission quota พร้อมหน่วยกิจที่สามารถโอนไปมหาวิทยาลัยได้

นวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

HOG สถาบันนวัตกรรมการศึกษานานาชาติ สร้างสรรค์หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายรูปแบบใหม่ เรียนรู้เฉพาะสาระวิชาที่จำเป็น รวมทักษะอาชีพแห่งอนาคต เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ให้นักเรียนพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

Hog Home 1000x960 1 HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

เมื่อการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกต่อไป HOG International Academy เปิดประตูสู่โลกใหม่ ทิ้งสาขาวิชาที่ล้าสมัยไว้เบื้องหลัง และเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับอนาคตที่ท้าทาย ให้พวกเค้าทําลายขอบเขตและก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่ HOG International Academy

สร้างอนาคตที่สดใสของคุณวันนี้

ความมุ่งมั่น

ของ HOG

เร็ว

หลักสูตรม.ปลาย และเตรียมมหาวิทยาลัย 18 เดือน

จบม.ปลายภายใน 18 เดือน

ค่าเล่าเรียนสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม 3 ปีของระบบการศึกษาปกติ

แข็งแกร่ง

หลักสูตรล่าสุด ออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ครบวิชาพื้นฐานสำคัญ เสริมวิชาทักษะ นวัตกรรม

เน้นวิชานวัตกรรมหลายแขนง ทักษะสำคัญของอนาคต

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

แข็งแกร่ง

หลักสูตรล่าสุด ออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ครบวิชาพื้นฐานสำคัญ เสริมวิชาทักษะ นวัตกรรม

เน้นวิชานวัตกรรมหลายแขนง ทักษะสำคัญของอนาคต

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

fast track th HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย
fast track th mobile HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย
INNOVATIVE CURRICULUM

หลักสูตร นวัตกรรม

ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของศตวรรษที่ 21 มุ่งให้นักเรียนสร้างความคิดก้าวหน้า พัฒนาทักษะอาชีพแห่งอนาคต รวมถึงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI

star 1 HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย

วิชาหลัก

เรียนครบวิชาพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา หลักสูตรเข้มข้น มุ่งพัฒนาความรู้ให้นักเรียนใช้ต่อยอดในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้จริง รวมทั้งหลักสูตรเตรียมสอบนานาชาติ ทั้ง GED, IELTS และ SAT พร้อมยื่นสมัครมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่ม

วิชานวัตกรรม

เรียนรู้ทักษะอาชีพแห่งอนาคต มุ่งเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ เน้น 4 สาขาวิชาทันสมัย ได้แก่ ธุรกิจ นวัตกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะทางสังคม ซึ่งออกแบบหลักสูตรและสอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองการเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

วิชาเลือกและกิจกรรม

เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น สำหรับนักเรียนที่มุ่งศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรตามความสนใจหลากหลาย เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียน ตลอดจนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

icon white HOG หลักสูตรม.ปลาย อินเตอร์ และเตรียมมหาวิทยาลัย
INNOVATIVE TEACHING & METHODOLOGIES

นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การแก้ปัญหา

การเรียนรู้จากประสบการณ์แบบโครงงาน

ประสบการณ์ตรงและเวิร์กช็อป

ทัศนศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI

INNOVATIVE LEARNING SPACE

พื้นที่แห่งการเรียนรู้

HOG International Academy สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆ อาทิ โควต้าศึกษาต่อ การเทียบโอนหน่วยกิต* การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบการรับเข้าเรียนโควต้าพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนของ HOG จะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้อย่างแน่นอน และมีโอกาสที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้ไวกว่าปกติ

* เงื่อนไขการเทียบโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมการศึกษาแผนใหม่ของ HOG International Academy ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้สถาบันสามารถสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆได้อย่างแน่นแฟ้น ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการรับโควต้า การโอนหน่วยกิต* การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบการรับเข้าเรียนโควต้าพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนของ HOG จะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้อย่างแน่นอน

* เงื่อนไขการเทียบโอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

INNOVATIVE CURRICULUM

UNIVERSITY PARTNERS

TUITION & SCHOLARSHIP

ADMISSION

SCHOOL FACILITIES

ACADEMY TOUR & VISIT

This website uses cookies to enhance your browsing experience on our website. You can study details at Privacy Policy
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า